NEWS


Master of Arts Programmes at the University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi

University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University (VNU), Hanoi currently delivers 11 Master of Arts (MA) programmes with: 7 programmes in Linguistics in: English, Russian, French, Chinese, German, Japanese or Korean and 4 programmes in Language Teaching Methodology: English, Russian, French, Chinese

Doctor of Philosophy Programmes at the University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi

University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University (VNU), Hanoi currently delivers eight Doctor of Philosophy (PhD) programmes in Linguistics and Language Teaching Methodology in English, Russian, French and Chinese

Master of Science in Teaching English as a Foreign Language at the University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi (joint programme run by ULIS and Southern New Hampshire University

University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University (VNU), Hanoi currently delivers 01 Master of Science in Teaching English as a Foreign Language (MS-TEFL) programme jointly run by ULIS and Southern New Hampshire University (SNHU), the US.

Vietnamese courses at ULIS,VNU: Discover Vietnam

Vietnamese courses at ULIS,VNU: Discover Vietnam

Khóa học Tiếng Việt chuyên sâu dành cho sinh viên quốc tế

Khóa học Tiếng Việt chuyên sâu gồm 600 giờ học mặt đối mặt, được thiết kế nhằm tăng cường tối đa các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Việt cho đối tượng là sinh viên quốc tế.

Chương trình Tiếng Việt ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế (công nhận tín chỉ)

Khóa học Tiếng Việt ngắn hạn (được công nhận tín chỉ) được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ đủ đáp ứng nhu cầu giáo tiếp cơ bản trong học tập và sinh hoạt Việt Nam. Ngoài ra, người học được bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa Việt Nam thông qua các bài giảng chuyên đề.

An overview of undergraduate programs at ULIS, VNU

AN OVERVIEW OF UNDERGRADUATE PROGRAMS AT ULIS, VNU

Courses Taught in English for International Students

Courses Taught in English for International Students

Vietnamese language and culture course for international students

Vietnamese language and culture course for international students